Men Shortboard PRO
>24 surfer Format / Straight Knockout
Round 24
R1 H1 1
R Chin Hao , Chiu  
B Jhih Hua , Lin  
W Ming Jiang , Liu  
G Chung Hsiung , Fang  
R1 H2 2
R Chia Huan , Hu  
B Tsung Lin , Han  
W Chia Chi , Yu  
G Sheng Fu , Chen  
R1 H3 3
R Pei Hua , Gao  
B Tsu Chen , Lin  
W Nuo Ya , Du  
G Yi Cen , Lin  
R1 H4 4
R Bo Lun , Yang  
B Jing Shun , Fan  
W Yi Ho , Liu  
G Shi Chi , Chang  
R1 H5 5
R Hai Hsin , Pan  
B Heng Liang , Kuo  
W Yu An , Liu  
G Wen Chun , Chang  
R1 H6 6
R Chia Chun , Hu  
B Fu Cheng , Chang  
W Tsung Hsuan , Han  
G Jia Hua , Liu  
Quarter Final
R2 H1 7
R 1.1  
B 2.1  
W 1.2  
G 2.2  
R2 H2 8
R 1.3  
B 1.4  
W 2.3  
G 2.4  
R2 H3 9
R 1.6  
B 1.5  
W 2.6  
G 2.5  
Semi-Final
R3 H1 10
R 1.7  
B 2.7  
W 2.9  
R3 H2 11
R 1.9  
B 1.8  
W 2.8  
Final
R4 12
R 1.10  
B 2.10  
W 1.11  
G 2.11