> 32 surfer Format / Straight Knockout
Round 32
R1 H1 1
R Wei Te , Fang  
B Chin Hao , Yeh  
W Shien Chi , Chu  
G Yu Ting , Chen  
R1 H2 2
R Hong Chi, Shi  
B Jing , Hsu  
W Yu Hsuan , Hsieh  
G Yuan Po , Cheng  
R1 H3 3
R Quinton , Chu  
B Yu Hsin , Chen  
W Yan Jie , Liao  
G Pati.Malang. Uwad  
R1 H4 4
R Shun Chieh , Chang  
B Shi Chi , Chang  
W Che Yu , Wu  
G Min Yu , Chung  
R1 H5 5
R Yu , Liu  
B Wen Hui , Chiu  
W Rui Cong , Ma  
G Kun Ta, Lu  
R1 H6 6
R Jung , Lee  
B Li Te , Chuang  
W Shao Kuo , Hsueh  
G Chieh Ming, Yu  
R1 H7 7
R Hao En , Wang  
B Horn Min , Yang  
W Lien Chin , Hsieh  
G Chen Hsi , Hsin  
R1 H8 8
R Kuo Sheng , Chou  
B Huai Hsien , Hsu  
W Wei Ming , Shih  
G Hsin Cheng, Lin  
Quarter Final
R2 H1 9
R 1.1  
B 1.2  
W 2.1  
G 2.2  
R2 H2 10
R 1.4  
B 1.3  
W 2.4  
G 2.3  
R2 H3 11
R 1.5  
B 1.6  
W 2.5  
G 2.6  
R2 H4 12
R 1.8  
B 1.7  
W 2.8  
G 2.7  
Semi-Final
R3 H1 13
R 1.9  
B 1.10  
W 2.9  
G 2.10  
R3 H2 14
R 1.12  
B 1.11  
W 2.12  
G 2.11  
Final
R4 15
R 1.13  
B 1.14  
W 2.13  
G 2.14