2019 Super Junior / WJC Trial (Tentative)

Heat 1 Place
Chen, Sheng Fu 10.75
Hu, Chia Huan 5.55
Liu, Ming Jiang 8.85
Hu, Chia Chun 6.90

 

Heat 2 Place
Pan, Wen Chieh 8.90
Du, Nuo Ya 9.50
Kao, Peu-Hua 9.75
Yu, Chia Chi 12.10
Liu, Yi Ho 4.50

 

Final Place
Chen, Sheng Fu 12.00
Liu, Ming Jiang 8.40
Kao, Peu-Hua 8.45
Yu, Chia Chi 8.60

 

No#
1 Yu, Chia Chi
2 Du, Nuo Ya
3 Liu, Yi Ho
4 Liu, Ming Jiang
5 Kao, Peu-Hua
6 Hu, Chia Chun
7 Hu, Chia Huan
8 Pan, Wen Chieh
9 Chen, Sheng Fu