Semi Final 1 Place
Chang Hsiu Yun 5.16
Niu Chen Lin 7.56
Tseng Szu Chi 1.86
Wang Ya Hsuan 2

 

Semi Final 2 Place
Shih Hsiang Yun 2.9
Pan Mei Hsin 8.3
Chen Chieh Mei 3.9
Tu Jing Fang 2.0

 

 

Final Place
Niu Chen Lin 2.5
Chang Hsiu Yun 1
Pan Mei Hsin 5.5
Chen Chieh Mei 2.3

 

 

No#
1 Chang Hsiu Yun
2 Niu Chen Lin
3 Tseng Szu Chi
4 Wang Ya Hsuan
5 Shih Hsiang Yun
6 Pan Mei Hsin
7 Chen Chieh Mei
8 Tu Jing Fang