QF 1 Place
Pan Hai Hsin 12.6
Han Tsung Lin 7.6
Han Tsung Hsuan 8

 

QF 2 Place
Cheng Chung Hua 2.96
Cheng Chih Yuan 10.8
Lin Chien Chih 0.83
Tsai Juo Yu

 

QF 3 Place
Chen Tong Ming 8.5
Huang Jen Hsuan 3.4
Lai Chia Hui 4.3
Hsieh Lien Chin 1.26

 

Semi Final 1 Place
Pan Hai Hsin 10.6
Cheng Chung Hua 11.1
Lai Chia Hui 0

 

Semi Final 2 Place
Han Tsung Hsuan 9
Cheng Chih Yuan 5.3
Chen Tong Ming 4.2

 

 

Final Place
Cheng Chung Hua 10.5
Pan Hai Hsin 7.9
Han Tsung Hsuan 10
Cheng Chih Yuan 2.5

 

 

No#
1 Pan Hai Hsin
2 Han Tsung Lin
3 Han Tsung Hsuan
4 Cheng Chung Hua
5 Cheng Chih Yuan
6 Lin Chien Chih
7 Tsai Juo Yu
8 Chen Tong Ming
9 Huang Jen Hsuan
10 Lai Chia Hui
11 Hsieh Lien Chin