> 8 surfer Format / Straight Knockout
Round of 8
Semi-Final
R1 H1 1
R Chin Yin , Wang  
B Chia I , Lee  
W Peng Juan , Li  
G Li Qing, Wang  
B Chia Ling, Tseng  
R1 H2 2
R Yun Chih , Chen  
B Yun Ting , Tsai  
W Chia Wei , Huang  
G Ssu Min , Wang  
B Chung Chi, Yao  
Final
H1 3
R 1.1  
B 1.2  
W 2.1  
G 2.2