TAIWAN MEN’S PRO JUNIOR – WJC TRIAL - ::: TaiwanOpenOfSurfing 臺灣國際衝浪公開賽 :::
4989
page-template-default,page,page-id-4989,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

TAIWAN MEN’S PRO JUNIOR – WJC TRIAL

Taiwan Men’s Pro Junior – WJC Trial

台灣男子青少年職業組 (WJC外卡)

Round 1

Heat 1 Place
Hai-Hsin, Pan 潘海心  13.86
Chia-Chun, Hu 胡家俊  5.57
Chia-Huan, Hu 胡家桓  4.27

 

Heat 2 Place
Tsung-Hsuan, Han 韓宗軒  8.64
Chin-Hao, Chiu 邱晉豪  11.50
Jhih-Hua, Lin 林致樺  6.20
Pie-Hua, Kao 高培華  5.96

 

Heat 3 Place
Wen-Jun, Zhang 張文俊  6.07
Tsu-Cheng, Lin 林子丞  11.34
Chia-Chi, Yu 尤佳琦  5.60
Ming-Jang, Liu 劉明讓  6.57

 

Heat 4 Place
Sheng-Fu, Chen 陳聖福  10.27
Nuo-Ya, Du 杜諾亞  5.13
Chieh Li 李杰  2.67
Yi-Ho, Liu 劉枻和  4.70

 
 
 
 

Taiwan Men’s Pro Junior – WJC Trial

台灣男子青少年職業組 (WJC外卡)

Final

Hai-Hsin, Pan 潘海心  10.27
Chin-Hao, Chiu 邱晉豪  5.13
Tsu-Cheng, Lin 林子丞  2.67
Sheng-Fu, Chen 陳聖福  4.70

  

  

  

 
 

No#
1 Hai-Hsin, Pan 潘海心
2 Sheng-Fu, Chen 陳聖福
3 Wen-Jun, Zhang 張文俊
4 Tsung-Hsuan, Han 韓宗軒
5 Chin-Hao, Chiu 邱晉豪
6 Tsu-Cheng, Lin 林子丞
7 Nuo-Ya, Du 杜諾亞
8 Chia-Chun, Hu 胡家俊
9 Chia-Huan, Hu 胡家桓
10 Chieh Li 李杰
11 Chia-Chi, Yu 尤佳琦
12 Jhih-Hua, Lin 林致樺
13 Pie-Hua, Kao  高培華
14 Ming-Jang, Liu 劉明讓
15 Yi-Ho, Liu 劉枻和